Postgraduate Bursaries
DEADLINE FOR APPLICATIONS
30 September 2018
Protein Research Foundation logo
HOME PAGE ABOUT US CONTACT US MISSION & VISION DISCLAIMER COMING EVENTS LINKS NEWS
 
CROPS
RESEARCH PROJECTS
RESEARCH DATABASE
BURSARIES & AWARDS
BIOFUELS AND BY-PRODUCTS
STATISTICS & ESTIMATES
INCOME & COST BUDGETS
NEWSLETTERS
REPORTS
WORKING GROUP MINUTES
GALLERY
VIDEO GALLERY
CANOLA SYMPOSIUM 2016
WSRC IV 2013
ARCHIVES
COMPETITIONS
SEARCH SITE
Cover of Oilseeds Focus Vol 2 No 4 September 2016

 
> HOME > NEWS > GENERAL > General News & Notices
PLEASE CLICK ON THE LINKS BELOW TO VIEW EACH FILE
 
.. GENERAL NEWS & NOTICES ..
USE THE QUICK LINKS BELOW TO JUMP TO INDIVIDUAL NEWS ARTICLES ...

SOJAFLITS 4


 • Vanaf plant, wat die datum ook al mag wees is dit uiters belangrik dat die boer sy lande gereeld sal besoek om sy eie vroeë waarskuwingstelsel te wees.
  • Kyk noukeurig na die sojaboonland vir enige siekte, pes of plaag wat mag voorkom;
  • Waar onsekerheid is oor watter probleem dit is of watter regstellende stappe geneem kan word, raadpleeg 'n kundige;
  • In die "flits" van Julie is reeds melding gemaak van evaluasie van die vorige seisoen. Hierdie inligting kan nou handig gebruik word om voorkomende stappe te neem soos voortydig te begin spuit vir roes, indien toestande gunstig raak – (hoë) lugvog en temperature laer as 28°C veral gedurende blomstadium – wat baie later mag plaasvind of waar roes algemeen voorkom;
  • Gereelde besoeke aan die sojaboonland sal verseker dat probleme soos stinkbesies en bolwurm betyds beheer kan word;
  • Let daarop dat die aanwending van enige chemiese bespuiting insluitende onkruidbeheer, suiwer volgens die voorskrifte uitgevoer moet word. Dit sluit in die regte spuitstukke, water volumes tenkmengsels en veral die regte pH om optimale resultate te verkry.
PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2016-11-01   

 

SOJAFLITS 3


 • Plantvoorbereiding is krities belangrik vir goeie opbrengste.
  • Plant verkieslik gesertifiseerde saad van goedaangepaste kultivars vir die bepaalde gebied;
  • Hanteer die saad versigtig. Die val van saadsakke kan die kiemkrag en veral groeikragtigheid benadeel;
  • Ent die saad vooraf met geregistreerde sojaboonentstof of dien die entstof op die saad in die plantery toe maar maak seker dat die ry so gou moontlik met grondbedek word na toediening;
  • Sojaboonentstof is 'n lewende bakterie wat gedood word deur direkte sonlig, hoë temperature en sekere chemiese middels. Vog verlies uit die entstof sal bakterieë laat afsterf en dus effektiwiteit verminder;
  • Maak seker van die vervaldatum van die entstof en hoe dit gestoor is. Hitte maak entstof dood, so ook die vries van die entstof;
  • Ent elke keer as sojabone geplant word.
 • Plant van sojabone.
  • Planter moet gekalibreer wees vir die spesifieke kultivar en veral vir die voorgeskrewe plantestand;
  • Plant die sojabone in klam grond met voldoende water in die grondprofiel;
  • 'n Plantdiepte van nie dieper as 5cm word aanbeveel;
  • Plant verkieslik as grondtemperature vir meer as drie dae tussen 15-18°C is. Hoe laer die temperature hoe langer neem die plant om op te kom terwyl dit ook minder egalig is. Saailingsiektes kan ook 'n groter rol speel waar ontkieming vertraag word;
  • Ongeag die plantstand wat tussen 250 000 tot 400 000 plante kan wissel moet toegesien word dat binnery spasiëring nie nader as 3cm is nie. Plante nader aan mekaar raak dan kompetisie vir mekaar;
  • Optimale rywydtes mag wissel tussen 45 tot 75cm maar in die meeste gevalle dikteer die beskikbare werktuie en die ander gewasse in die wisselboustelsel die plantwydte. Groot welslae is selfs met wyer rye behaal. Onthou om binne rye die sojaboonsaad nie nader as 3cm van mekaar te plant nie;
  • Stikstofbemesting is in die meeste gevalle nie nodig nie, waar indien dit wel gebruik word behoort 15kg ha voldoende te wees;
  • Planterspoed behoort so stadig as wat funksioneel moontlik is aangepas te word;
  • Plant sover moontlik in onkruidvrye lande met 'n goedvoorbereide oppervlakte wat egalige plantestand verseker;
  • Plantdatum is 'n funksie van die gebied waarin jy boer en wanneer grondvog voldoende is. Plantdatums word deesdae tussen einde Oktober en middel Desember gerek.
 • Onkruidbeheer
  • Enige onkruid op enige stadium van die sojaboon se groeiperiode is ongewens. Die praktyk dikteer egter hoeveel maal onkruid beheer sal word en op watter stadium. Dit is egter ook waar dat hoe meer onkruid hoe laer die oes. Hoe langer die onkruid op die land staan, hoe laer die oes;
  • Meganiese onkruidbeheer is moontlik met behulp van 'n rolskoffel / roltandeg in die vroeë groeistadium;
  • Rygewasskoffel kan gebruik word net voor die blare die rye toemaak;
  • Vooropkoms onkruiddoders word steeds met groot sukses gebruik maar vereis meestal ligte inwerk van die doder en voldoende vog tydens toediening;
  • Glifosaat (Roundup) het die voorkeur middel vir onkruidbeheer in sojabone geword waar Roundup Ready sojabone verbou word. Hierdie middel kan van opkoms tot met blomstadium gebruik word. Sorg moet egter gedra word om onkruiddoders af te wissel om weerstandbiedende onkruid te voorkom;
  • Na-opkoms onkruiddoders kan goed benut word maar maak seker dat voorskrifte noukeurig gevolg word.
PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2016-10-01   

 

KOOP VROEGTYDIG SAAD!


Produsente in die westelike gebiede moet vroegtydig sojaboonsaad aankoop en dat saad van daardie cultivars wat die beste aangepas is by die spesifieke streek, aangeplant moet word.

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2016-10-01   

 

HOW TO REDUCE HARVEST LOSSES


Articles property of CanolaWatch

CanolaWatch banner

CANOLAWATCH — 2016-09-08   

 

SOJAFLITS 2


 • Konvensionele bewerking wat op hierdie stadium gedoen word moet grondvog deeglik in berekening neem hoe grondvog mag aanleiding gee tot kluitvorming en onegalige bewerking.
  • Ploegaksie slegs war vog inhoud van grond reg is;
  • Sekondêre bewerking moet tot die minimum beperk word;
  • Meganiese beheer van onkruide mag in sommige gevalle gerade wees;
  • Verseker dat winteronkruid en opslag doeltreffend bestry word.
 • Bewaringsbewerking is reeds in 'n vorige "flits" bespreek. Maak egter seker dat onkruid doeltreffend bestry word.
  • Akkurate tenkmengsels en chemiese middels moet gebruik word;
  • Windspoed moet te alle tye in ag geneem word om doeltreffende verspreiding van chemiese middels te verseker;
  • Watervolumes moet voldoende wees om onkruide te beheer;
  • Groeitoestande van onkruide moet bevorderlik wees vir die opname van gif.
 • Kalibrasie van planter en spuite
  • Alle implemente behoort nou finaal versien te word;
  • Kalibrasie van planters en spuite behoort afgehandel te wees;
  • Maak seker dat implemente vry van onkruid, stoppels ens. is wat onkruidsaad of siektes kan versprei.
 • Rip
  Waar keerlae 'n probleem is kan rip aksies uitgevoer word indien dit nie tevore moontlik was nie.
  • Ongeag wanneer gerip word, maak seker dat dit noodsaaklik is.
 • Saad wat vroegtydig bekom is moet op 'n koel droë plek gestoor word. Sorg dat saad te alle tye baie versigtig hanteer word.
  • Langdurige stoor van saad in 'n warm omgewing wat ook vogtig is, sal kiemkragtigheid en veral groeikragtigheid sterk negatief beïnvloed.
PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2016-08-01   

 

SOJAFLITS 1


 • Evalueer die pas afgelope seisoen op beide die sojaboonland en die land waarop die komende seisoen sojabone geplant gaan word. Waarna veral opgelet behoort te word sluit in:
  • swak kolle, stel vas waarom dit swak is en hoe kan dit opgelos word;
  • watter siektes, peste en plae het voorgekom en hoe kan die bestryding daarvan verbeter word;
  • kyk na die onkruidspektrum en hoe dit beter beheer kan word;
  • neem die wagperiode van onkruiddoders in ag voordat sojabone aan 'n bepaalde land toegewys word.
 • Neem verteenwoordigende grond monsters en opbrengskaarte en maak seker dat die resultate vroeg genoeg benut kan word om regstellings, indien enige, betyds te maak. Hierdie inligting sal ook die tydige aankoop van kunsmis en kalk bevorder. Neem in ag dat 1 ton sojaboon graan tot soveel as 100kg N, 8 kg P en 40kg K en 6kg S verwyder met 'n water pH wat verkieslik bokant 6 moet wees.
 • Kultivarkeuses moet gemaak word om saad betyds te bestel.
  • Kies allereers die volwassenheidsgroep waaruit die kultivars moet kom en daarna die bepaalde stel kultivars. Hoe koeler die gebied hoe vinniger sal die verkose kultivar moet wees om die eerste ryp te ontsnap, of om in te pas by 'n laat aanplanting. Volwassenheidsgroepe val tussen 4 en 7 met 4 die kortste groeiers en 7 vir 'n warm lang produksieseisoen.
  • Kies meer as een kultivar met verskillende groeilengtes. Nie alleen sal dit die risiko versprei nie maar uit 'n praktiese oogpunt sal dit die stroopdatum versprei wat die druk op stroperaanwending verlig.
  • Maak seker van spesifieke kultivareienskappe soos siektes verdraagsaamheid, peulhoogte (vir maklike stroopbaarheid) en veral aanbevole plantestand.
  • Saadgrootte sal bepaal hoeveel saad per hektaar benodig word by 'n plantestand wat mag wissel tussen 250 000 tot 400 000 plante per hektaar.
  • Die keuse van 'n spesifieke kultivar vir 'n bepaalde gebied behoort gebaseer te word op soveel bronne van inligting as wat bekom kan word. Die Nasionale Kultivarproewe wat deur die LNR uitgevoer word is 'n goeie bron van basiese inligting, vul dit aan deur maatskappy inligting en studiegroepproewe.

Selekteer die beste land en pas wisselbou toe

 • Sojabone behoort verkieslik op 'n diep goedgedreineerde grond met goeie waterhouvermoë geplant te word. Sojabone kan goed produseer op kleigronde maar kan ewe eens op sandgronde verbou word alhoewel knopwortelaalwurm 'n probleem mag skep.
 • Beplan die gewasopvolging. Onthou wisselbou is 'n stelsel nie 'n toevallige besluit nie. Neem veral in ag dat mielies wat op sojabone volg in die meeste gevalle meer as 10 persent opbrengsverhoging (op mielies) toon.
 • Wisselbou kan ook met koring suksesvol gedoen word.

Bewaringsbewerking

 • Sou 'n produsent oorweeg om na bewaringsbewerking oor te skakel sal hy nou reeds alle aspekte in orde moet kry vir die verandering.
  • pH regstel;
  • Bemesting optimiseer veral fosfaat;
  • Beperkende lae ophef;
  • Verseker dat werktuie geskik is vir die nuwe stelsel, veral stoppelplanter(s) en spuit toerusting;
  • Moenie oorskakel na bewaringsbewerking as stoppel op die land minder as 30 persent van die landoppervlakte bedek.
PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2016-07-15   

 

CANOLA VIDEOS


The following canola videos can be viewed on the website of Bayer Crop Science:
Gaan kyk asseblief na die volgende videos beskikbaar op Bayer Crop Science se webblad:

The above videos are also available at Video Gallery on the PRF's website. / Bogenoemde videos is ook onder Video Gallery op die PNS se webblad beskikbaar.

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2016-04-13   

 

NEW WEB ADDRESSES / NUWE WEBADRESSE


Take note of the new web addresses of the following institutions:
• West Australian Department of Agriculture:  www.agric.wa.gov.au
• Pulse Australia:  www.pulseaus.com.au

Nuwe webadresse van die volgende instansies is beskikbaar:
• Wes-Australiese Landboudepartement:  www.agric.wa.gov.au
• Pulse Australia:  www.pulseaus.com.au

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-11-26   

 

CANOLA RESEARCH HUB - CANOLA COUNCIL OF CANADA


The Canola Research Hub translates agronomy research findings into tangible on-farm practices that result in great productivity and profitability – TOP SCIENCE FOR THE BOTTOM LINE.

This database currently includes the results of all 31 studies under the Canola/Flax Agri-Science Cluster of Growing Forward 1. The Hub's content and capabilities will continue expanding to include results of all projects under GROWING FORWARD 2, as they're finalized, and recommendations on best production practices gleaned from over 50 years of study. It will showcase agronomic research that grower dollars have contributed to throughout the years.

Visit research.canolacouncil.org

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-11-26   

 

INTERNATIONAL AGRONOMY DAY


University of Illinois is holding their yearly "International Agronomy Day". For more information please visit the website at www.internationalagronomyday.org

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-08-03   

 

BEST SPEAKER AT OTTOSDAL CONFERENCE / BESTE SPREKER BY OTTOSDAL-KONFERENSIE


On 12 March 2015, Wessel van Wyk, a Protein Research Foundation (PRF) contractor and soybean scientist, was honoured as "Speaker of the Year at the Ottosdal Conference". Landbouweekblad sponsored the trophy and prize money. The title of Wessel van Wyk's paper was, "Sukses met sojabone begin met planttyd" (Soybean success starts at planting time). His paper described five factors that are considered the most important components at planting time. These factors are, proper inoculation; proper weed control; proper plant technique (that includes row widths, plant density, planter speed, planting depth and planting time); fertilising and tilling.

If you wish to contact Mr Wessel van Wyk personally, his contact details are: 082 788 9136 or zenzele@netactive.co.za


Wessel van Wyk, 'n Proteïennavorsingstigting (PNS) kontrakteur en sojaboonkundige, is op 12 Maart 2015 aangewys as "Spreker van die jaar op die Ottosdal-konferensie". Landbouweekblad het die trofee en prysgeld geborg. Die Titel van sy praatjie was "Sukses met sojabone begin met planttyd" en het gehandel oor vyf faktore as die belangrikste komponente van planttyd, naamlik; behoorlike enting, behoorlike onkruidbeheer, behoorlike planttegnieke wat insluit, rywydtes en plantdigtheid, planterspoed, plantdiepte en planttyd, bemesting en grondbewerking.

Indien u spesifiek met Mnr Wessel van Wyk in verbinding wil tree, kontak hom gerus op 082 788 9136 of zenzele@netactive.co.za

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-05-08   

 

GOOD NEWS FOR LOCAL OIL CAKE PRODUCTION! / BAIE GOEIE NUUS VIR PLAASLIKE OLIEKOEKPRODUKSIE!


Projected figures for the 2014/15 year indicate that, for the first time, local oilcake production will surpass oilcake imports.

The relevant figures are as follows:

Geprojekteerde syfers vir die 2014/15 jaar, dui daarop dat plaaslike oliekoekproduksie vir die eerste keer oliekoekinvoere sal verbysteek.

Die relevante syfers is soos volg:

Year / Jaar Local Oilcake Production
Plaaslike Oliekoekproduksie
Oilcake Imports
Oliekoekinvoere
2013/2014 969 100 ton 1 117 350 ton
2014/2015 1 164 035 ton 933 366 ton
Projected / Geprojekteer
2015/2016 1 141 363 ton 943 384 ton
PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-05-07   

 

QUARTERLY OILSEEDS FOCUS / KWARTAALLIKSE OLIESADETYDSKRIF


The PRF (Protein Research Foundation) and the OAC (Oilseeds Advisory Committee) is proud to announce that the first edition of the new quarterly oilseeds magazine, Oilseeds Focus, has been launched on 16 April 2015. Please click here to download your copy of the Oilseeds Focus.


Dit is vir die PNS (Proteïennavorsingstigting) en die OAK (Oliesade Advieskomitee) baie aangenaam om aan te kondig dat die eerste uitgawe van die nuwe kwartaallikse oliesadetydskrif, Oilseeds Focus, tydens 'n funksie op 16 April 2015 bekendgestel was. Die Oilseeds Focus kan hier afgelaai word.

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-04-21   

 

CANOLA PRODUCTION IN SOUTH AFRICA


Canola is at present only produced in the Western Cape Province of South Africa and for the first time ever exceeded 120 000 tonnes of grain produced per annum during the 2014 production season. This was done on 95 000 hectares which are however still considerably less than the estimated 743 500 hectares which, according to a recent research survey, are regarded as suited to canola production in the Western Cape Province. Abiding the recommended crop rotations for good management practices it is for this reason the aim of the Protein Research Foundation to at least double the area under production in this area in future by focussing on higher grain yields and improved profit margins. At the same time, the production of canola under irrigation in the northern parts of South Africa will also receive attention.

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-04-21   

 

SCLEROTINIA STEM ROT AFFECTS CANOLA TOO / SCLEROTINIA STAMVROT KOM OOK VOOR IN CANOLA


Please check Canola Focus for more information.


Vir meer inligting, besoek gerus die Canolafokus vir verdere inligting.

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-04-14   

 

DID YOU PLANT THE CORRECT SOYBEAN CULTIVAR? / HET JY DIE REGTE SOJABOONKULTIVAR GEPLANT?


Read what experts have to say about this:


Kyk gerus na wát die kundiges te sê het:

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-04-14   

 

MEETING AT SPIER WINE ESTATE WITH DR DAVID BOWRAN / SUKSESVOLLE BESOEK VAN DR DAVID BOWRAN TE SPIER


A report on Dr David Bowran's very successful visit and paper, "Meeting at Spier Wine Estate with Dr David Bowran as keynote speaker – Southern Cape and Swartland visits 27 to 29 August 2014", may be downloaded here.


'n Verslag oor die baie suksesvolle besoek van Dr David Bowran, "Meeting at Spier Wine Estate with Dr David Bowran as keynote speaker – Southern Cape and Swartland visits 27 to 29 August 2014", kan hier afgelaai word.

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-04-14   

 

IMPORTANT HINTS FOR CANOLA FARMERS IN THE FORTHCOMING CANOLA PLANTING SEASON!


Canola establishment: effect of variety choice seeding depth and phosphorus rate

 • Planting canola deeper than 2.5 cm reduced overall establishment in 2012; however grain yield was generally affected to a smaller degree.
 • Where planting into moisture below the optimum seeding depth (>2.5 cm), use large seed (minimum 5 g per 1000 seeds), avoid high rates of fertiliser in direct contact with the seed and avoid high stubble loads.
 • Hybrids generally have larger seed than open pollinated varieties. Relatively large seed will generally have better establishment than relatively small seed.
 • Seeding rates should be based on target plant population and seed size rather than applying a blanket sowing rate (in kg/ha), particularly given the large differences in seed size between varieties.
 • In 2012 trials, hybrids generally displayed yield and farming system benefits over open pollinated varieties.

View "Canola establishment: effect of variety choice seeding depth and phosphorus rate" online.

DATE: FEBRUARY 26, 2013
 

Make the most of your fertilizer investment

Here are the three basics of canola crop nutrition:

 1. Put only phosphate in the seed row.
  Safe and effective seed-paced rates of phosphate are generally around 20 lb./ac. (22.4 kg ha-1) of actual phosphate, but on lighter soils and dry conditions even this rate may cause some reduction in emergence. All other fertilizer should go outside the seed row.
 2. Apply some sulphur.
  Sulphur is highly variable across a field. For this reason sulphur is recommended even if a composite soil test says a field is sufficient in sulphur. Have it placed before it is needed by the crop. Applications at seeding are recommended, but although not ideal, rescue applications post-seeding can help if a deficiency is noted. Sulphur should be placed outside the seed row and can go in the banded nitrogen blend or broadcasted.
 3. Use a rate of nitrogen that makes economic sense based on yield potential for the soil and region.
  A recent study led by Bob Blackshaw of Agriculture and Agri-Food Canada in Lethbridge, Alberta found that current nitrogen rates may not match the yield potential of today's high yielding hybrids. Half the cases studied showed that canola yield responded positively to the 150% fertilizer rate when compared to the 100% rate. Different sources of nitrogen have each its benefits and farmers should make a choice based on which fits best with their seeding systems. Limit nitrogen in the seed row and make sure it is available when and where the crop needs it.

(This article was also published in Canola Watch, 5 March 2014 – Issue 3)

DATE: JUNE 13, 2013

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-04-13   

 

THE CROP ESTIMATES COMMITTEE (CEC) OF 17 MARCH 2015, RELEASED THE FOLLOWING INTERESTING SOYBEAN STATISTICS / DIE OESSKATTINGSKOMITEE VAN 17 MAART 2015, HET DIE VOLGENDE INTERESSSANTE SOJABOON STATISTIEKE BESKIKBAAR GESTEL


Production Estimater per Province / Produksieskatting per Provinsie

PROVINCE / PROVINSIE AREA PLANTED
OPPERVLAKTE BEPLANT
FIRST FORECAST
EERSTE SKATTING
AREA PLANTED
OPPERVLAKTE BEPLANT
FINAL CROP
FINALE OES
DIFFERENCE
VERSKIL
HA TON HA TON HA TON
2015 2105 2014 2014 2015 VS 2014
Western Cape / Wes-Kaap 800 1 600 - - +800 +1 600
Northern Cape / Noord-Kaap 4 000 14 000 3 900 14 040 +100 -40
Free State / Vrystaat 310 000 310 000 201 000 352 000 +109 000 -42 000
Eastern Cape / Oos-Kaap 1 500 2 250 2 000 3 600 -500 -1 350
KwaZulu-Natal 42 000 84 000 35 000 98 000 +7 000 -14 000
Mpumalanga 240 000 348 000 203 000 335 000 +37 000 +13 000
Limpopo 24 000 72 000 22 000 66 000 +2 000 +6 000
Gauteng 30 000 54 000 20 000 47 360 +10 000 +6 640
North West / Noord-Wes 35 000 52 500 16 000 32 000 +19 000 +20 500
Total / Totaal 687 300 938 350 502 900 948 000 +184 400 -9 650

According to these estimates, the largest soybean harvest is expected in the Mpumalanga province at 348 000 tonnes (37%), followed by the Free State at 310 000 tonnes (33%), KwaZulu-Natal at 84 000 tonnes (9%), Limpopo at 72 000 tonnes (8%) and Gauteng at 54 000 tonnes (6%). The remaining provinces represent 70 350 tonnes (7%).

Volgens dié skatting word die grootste sojaboon-oes in Mpumalanga verwag, naamlik 348 000 ton (37%), gevolg deur die Vrystaat met 310 000 ton (33%), KwaZulu-Natal met 84 000 ton (9%), Limpopo met 72 000 ton (8%) en Gauteng met 54 000 ton (6%). Die oorblywende provinsies verteenwoordig 70 350 ton (7%).

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-04-13   

 

INCOME- & COST BUDGETS (SEPTEMBER 2014) / INKOMSTE- & KOSTERAMINGS (SEPTEMBER 2014)


Do you know what your production costs for soybeans per hectare are? Please find the latest Income- & Cost Budgets available on the PRF Webpage.


Weet jy wat jou produksiekoste per hektaar vir sojabone beloop? Kyk gerus na die nuutste Inkomste- & Kosteramings wat beskikbaar is op die PNS se webblad.

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-04-13   

 

5TH ANNUAL EXTRUAFRICA


Die volgende brokkie kom voor in 'n onlangse omsendskrywe van ExtruAfrica:

Soy – Nutritionally advanced

Speculations about the nutritional value of soy has been going around, but with 8 amino acids needed for human health all contained in that one small bean, how can one still doubt?

Although soy is a plant protein, researchers have found that small adjustments made to the digestibility and other metabolic factors of this "meat in the field", the protein content can be compared with those found in cow's milk and chicken eggs. This small bean is also packed with Vitamins A, B6, B12, C, D, Magnesium, Iron and Calcium. With the nutritional value in mind, it is interesting to see that 85% of the world's soybeans are processed or crushed into oil and meal. Of this crushed meal, a further 95% is processed into animal feed, according to www.soyatech.com.

Only a mere 2% are processed into soy flours and protein.

These statistics open the field for the use of soybeans for human consumption. Soy meal can be processed and used in extrusion to manufacture high protein ready-to-eat porridge or breakfast cereal that can assist countries in malnutrition and food security.

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-03-24   

 

SOME GOOD ADVICE FOR CANOLA FARMERS IN THE SWARTLAND AREA / GOEIE RAAD VIR CANOLABOERE IN DIE SWARTLAND AREA


Dr David Bowran, a scientific leader within the canola industry, shed some light on problems growing canola in windy areas:


"...to plant shorter cultivars that branch more in the upper part of the canopy. They interwine better, which reduces the pods rattling around, and there is less shattering".

Dr David Bowran, 'n kundige in die canola bedryf, adviseer hierbo op probleme met die groei van canola in winderige gebiede.

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-03-12   

 

CANOLA FOCUS / CANOLAFOKUS


For many years Canola Focus was available in a hard copy format only. The PRF (Protein Research Foundation) now boasts its own online, e-mail format. It makes it easier for canola producers to read the information and it helps us to reach more producers. Please use the opportunity to subscribe to the newsletter at goo.gl/l78mzi – and receive the quarterly Canola Focus in style!


Vir baie jare was Canolafokus net beskikbaar in gedrukte eksemplare. Die PNS (Proteïennavorsingstigting) kan nou spog met sy eie elektroniese, e-posformaat. Dit maak dit vir canolaprodusente makliker om die inligting te lees en ons kan so ook meer produsente bereik. Maak asseblief van die geleentheid gebruik en teken gerus in op ons nuusbrief by goo.gl/l78mzi – ontvang dan elke kwartaal die Canolafokus in styl.

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-03-03   

 

LIST OF SOYBEAN PAMPHLETS


The following soybean pamphlets are available. Contact Maria du Preez at +27 (0)11 234 3400 or maria@proteinresearch.net for more information:

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — DECEMBER 2013   


 
© 2018  Content & Photographs :: PROTEIN RESEARCH FOUNDATION   TIGME.COMPLEASE REPORT ANY ERRORS TO support@tigme.com