Achievement Awards
DEADLINE FOR NOMINATIONS
31 March 2019
Protein Research Foundation logo
HOME PAGE ABOUT US CONTACT US MISSION & VISION DISCLAIMER COMING EVENTS LINKS NEWS
 
CROPS
RESEARCH PROJECTS
RESEARCH DATABASE
BURSARIES & AWARDS
BIOFUELS AND BY-PRODUCTS
STATISTICS & ESTIMATES
INCOME & COST BUDGETS
NEWSLETTERS
REPORTS
WORKING GROUP MINUTES
GALLERY
VIDEO GALLERY
CANOLA SYMPOSIUM 2016
WSRC IV 2013
ARCHIVES
COMPETITIONS
SEARCH SITE
Cover of Oilseeds Focus Vol 2 No 4 September 2016

 
> HOME > DISCLAIMER > Vrywaring
PLEASE CLICK ON THE LINKS BELOW TO VIEW EACH FILE
 
.. DISCLAIMER .. .. VRYWARING ..

Hierdie webblad is die eiendom van en word bedryf deur die Proteïennavorsingstigting. Hoewel intensief getoets op verskeie sisteme, gee die PNS geen waarborg dat die webblad 100% sal funksioneer op die gebruiker se rekenaartoerusting of sagteware nie.

Die PNS streef daarna om te verseker dat alle inligting wat op die webblad gelaai word, akkuraat is maar waarborg nie die korrektheid, tydigheid of volledigheid van inligting of materiaal wat op hierdie webblad weergegee word nie. Die Proteïennavorsingstigting aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige verliese, direk of indirek, as gevolg van inligting wat op hierdie bladsye verskyn nie.

Die PNS aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige data wat deur derde partye verskaf is nie. Daar mag kopiereg of patentwetgewing toepaslik wees op individuele verslae, inligting en ander elemente wat in geheel die webblad opmaak en die gebruiker onderneem om ag te gee op sodanige wetgewing ten opsigte van kopiereg en patentwetgewing, asook addisionele kopiereg kennisgewings en beperkings soos uiteengesit mag word in die webblad.

Die gebruiker mag inligting of enige gedeelte van inligting wat op die webblad weergegee word kopieer, reproduseer, hersaamstel, versprei, publiseer of verander mits erkenning aan die PNS en/of die betrokke instansie/navorser verleen word.

Die skakels na ander webblaaie of bladsye is slegs ter inligting en die PNS aanvaar geen aanspreeklikheid hoegenaamd vir enige verliese of boetes ontvang as 'n resultaat van enige skakels na enige ander plek op die internet wat gevolg is na gekoppelde webblaaie nie. Indien u u webblad aan die PNS se webblad wil koppel, kan die e-pos navraag hier gestuur word.

U, as gebruiker, erken dat u die webblad vanuit eie inisiatief en op eie risiko gebruik. 
© 2018  Content & Photographs :: PROTEIN RESEARCH FOUNDATION   TIGME.COMPLEASE REPORT ANY ERRORS TO support@tigme.com